el matelót...


L'é 'n neno picenin
che struches fort al pét
el par si molesin
che 'l fá sgionfarse 'l cör

vesin a la só mama
che la lo nina arent
te par che 'l mondo 'ntorn
nol fusa mai stá gnent

gaver en oselet
strengiú 'nden nío de bata
fá 'l viver vos segùr
che 'l sol sia 'l vós doman

l'é na careza morbia
che 'l cerca de aver sóa
par renderve coi oci
el ben che savré darghe

e man endela man
ninandovelo 'n pöc
gavrèo 'l color del ciel
che ve compagna pian

Giuliano

Dedicato a Luca Maranzano e alla sua compagna Barbara per la nascita del piccolo Pietro.