el ciel marodec...


el ciel tut gris
e 'l sol 'n pöc maoc
che 'l ciuta föra tebi
a 'mpiturar le föie pase

come na bata bianca
farfala 'n schena al vent
se sente odor de neo
'ndel nugol ciar pù spes

i laresi 'nroSadi
el par che i dòrmia cèti
entant che 'l ciel marodec
fà svizinar l'invern

vardando 'l ciel azùr
'ncastrà 'ndé lana morbia
gò 'n bel pensier de ti
con 'na strozata 'n man

e rudoloni e rider
lì 'n mez 'la neo pù bianca
giugando, mateloti
come che 'l temp ne spetia

le guance rose e sgionfe
e i oci che me varda
strengendone 'n pò arent
par destemprarme 'n pöc
Giuliano