This page was exported from nalènt... [ http://www.diaolin.com/wordpress ]
Export date: Sun Apr 14 2:36:15 2024 / +0000 GMT

susùr...mè amor, paziènt 

pensier  pù bèl e dolc

me véges  sói che nase

strusiàndo arènt le galte

e ti che pàres sgéva 

'nfrizàda dent 'ndel cör 

par pò  ciutàr för dolcia

pòla de 'n ram de fiori

me slìses pian el cào

co le tò man, farfale

scoltando 'l baticör

che stormenìs el viver

sès dì de sgiànzi azùri

che me 'mpitura 'l véder

en scoanìo pù tèndro

da tegnìr struc' al calt

sès dent de mi par sèmpro

come 'l mè cör che bate

'na ragia de 'n orlòi

che 'l segna 'l tèmp pù bèl

te vöi tegnìr chi fisa

vesìna, strùca al pèt

careza de i mè cruzi

sintér vèrs al mè ciel

ma tèime 'n pöc par man

entant che và gió 'l sol

sentadi a la bancheta

scoltando 'l vènt che tase

e sota 'mpasionada

la val compagna 'l rìo

lasando che 'l susùr

devèntia serenada

Giuliano

E' San Valentino...

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com